ТУРСКИ ТРОШОЦИ: По лице по пат на основа (во рупии)

Подолу стапки не се валидни за време на Празничниот период (Durga puja период, Нова година & Чистам период, државни празници, RathaYatra Период, Холи период)

Цена по човек Буџет хотел Стандарден хотел Делукс хотел Луксузен хотел
02 Лица 33,679.00 33,679.00 33,679.00 33,679.00
04 Лица 23,586.00 23,586.00 23,586.00 23,586.00
06 Лица 21,315.00 21,315.00 21,315.00 21,315.00
08 Лица 24,268.00 24,268.00 24,268.00 24,268.00
10 Лица 21,725.00 21,725.00 21,725.00 21,725.00
Екстра кревет 15,400.00 15,400.00 15,400.00 15,400.00